Skip to content

In de jaren 1992/1993 werd door het NCD, Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen op brede schaal aandacht besteed aan de relatie tussen het bedrijfsleven en de politiek. Op een enquête, ontwikkeld met Bureau Berenschot, werd door ruim 2.500 ondernemers (58% van het aantal uitgezette vragenlijsten) geantwoord. Ook werden circa 300 politici uitgenodigd de enquête in te vullen.  Ruim 50%, voor het merendeel leden van de 1ste en 2de kamer, gaf daaraan gehoor.

De uitkomsten toonden een beeld van behoorlijk wat wederzijds dedain en op z’n minst een gereserveerde houding naar elkaar. Er valt nog een wereld te winnen, zo mocht geconcludeerd worden.

Het onderzoek werd aangevuld met een zestal uitvoerige interviews waaraan Ing. G.A. Reudink, Mw. Drs. N. Kroes, Prof. Mr. F.H.J.J. Andriessen, Drs. M.A.M. Wöltgens, Mr. Drs. F. Bolkestein en Ir. F.W.L.R.J. Sevenstern deelnamen.

Het boek is incidenteel nog verkrijgbaar, al dan niet tweedehands.

ISBN: 90-74786-02-2
NCD, 1993
116 bladzijden
€ 17,95

Een greep uit de recensies:

Back To Top